BTC Albania jep këshilla mbi gjithcka, nisur nga manaxhimi i informacionit, konsolidimi i infrastrukturës, projektim dhe implementim i infrastrukturave IT, arkitektura backup-i dhe ruajtje informacioni etj.