IT Outsourcing

 IT Outsourcing është zgjidhja e duhur për cdo kompani e cila është e interesuar për tu bërë më eficiente duke ulur kostot dhe duke patur akses në zgjdhje të teknologjisë së fundit, pa qënë e nevojshme krijimi i një departamenti IT. BTC Albania ofron shërbime në fushen e IT Outsourcing duke vënë dispozincion ekspertët më të mirë të fushës.

Mirëmbajtje Sistemesh

Për të ruajtur fuksionalitetin dhe efieciencën e sistemeve, BTC Albania ofron një gamë të plotë shërbimesh në mirëmbajtje për ta mbajtur sistemin të përditësuar në cdo moment. Shërbimet e mirëmbajtjes garantojnë funksionimin eficient 24/7 të të gjithë sistemeve të ndërtuara nga kompania jonë. BTC Albania ka ngritur një ekip të dedikuar për mirëmbajtjen e sistemve, i cili i vjen në ndihmë përdoruesve me asistencë teknike.

Shërbime Integrimi

 Shërbimet e integrimit i vijnë në ndihmë kompanive të ndërtojnë një arkitekturë IT, e cila është në gjëndje të integrojë procese nga aplikime të ndryshme në kohë reale, duke vazhduar proceset e biznesit në back-end. BTC Albania ka shume vite eksperiencë në integrimin e sistemeve të ndrsyshme, aplikimeve dhe platformave. Ekipi jone vendos në dispozicion të klientëve ekspertët e saj për te ndërtuar nje zgjidhje sa më eficiente dhe bazuar neë praktikat më bashkëkohore.

Na kontaktoni per cdo pyetje apo informacion qe deshironi permes formes se meposhtme: