BTC Albania

 Që prej vitit 2007 , vit kur BTC Albania është themeluar, kemi arritur te jemi një nga kompanitë furnizuese kryesore të brandeve më të njohura të tregut botëror në fushën e IT. Kompania ka zgjeruar fushën e saj në dhënien e Zgjidhjeve Hardware & Software duke listuar ndër klientet e saj Ministri Publike, Universitete, Media, Banka Internacionale, Korporata Financiare, Kompani Sigurimesh, Industri Përpunuese, Ofrues të Shërbimeve Internet, etj. I gjithe stafi inxhinierik është shumë i kualifikuar në fushat e tyre duke marrë certifikata ndërkombetare si psh CompTia, CCNA dhe MSCP.Të gjithë punonjesit e BTC kanë njohuri te mira kompjuterike dhe janë të gjithë të certifikuar me ICDL.

Profili yne PDF

Misioni