BTC Albania ofron produkte nga të mëdhenjtë e Teknologjise së Informacionit si hardware dhe software. Produktet tona janë në fusha të ndryshme.